هزینه خدمات

تمام سفارشاتی که در سایت جزوم ثبت می شود، به صورت رایگان صحافی و سیمی شده و بدون هزینه پیک در استان تهران کمتر از 5 ساعت به دست شما می رسد.

تایپ صوت
  • تایپ تخصصی هر صفحه شامل 18 سطر 1500 تومان
تایپ متن
  • تایپ تخصصی هر صفحه شامل 18 سطر 1000 تومان
تکثیر جزوات
  • پرینت A4 بک رو 1500
  • پرینت A4 دو رو 2000